Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR 42/2018
PROTOKÓŁ NR 42/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 9 października 2018 r.
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 41/2018
PROTOKÓŁ NR 41/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 25 września 2018 r.
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 40/2018
PROTOKÓŁ NR 40/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 24 sierpnia 2018 r
29.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 39/2018
PROTOKÓŁ NR 39/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 26 czerwca 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 38/2018
PROTOKÓŁ NR 38/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 29 maja 2018 r.
29.08.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 37/2018
PROTOKÓŁ NR 37/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 24 kwiecień 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 36/2018
PROTOKÓŁ NR 36/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 20 marzec 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 35/2018
PROTOKÓŁ NR 35/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 20 luty 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 34/2018
PROTOKÓŁ NR 34/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 23 stycznia 2018 r.
06.06.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 33/2017
PROTOKÓŁ NR 33/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji w dniu 15 grudnia 2017 r.
02.02.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się